Maaltafels.be

  maaltafels oefenen met kind    
 
Copyright
 
Auteursrechten

De hele inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd, behalve de getoonde screenshots. Het is dan ook ten strengste verboden delen of de gehele site te kopiëren, verdelen, verwerken,... zonder schriftelijke toestemming.

Gratis Werkblaadjes
De gratis werkblaadjes zijn ontworpen en gemaakt door en voor Maaltafels.be. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen afgeprint worden en gekopieerd worden voor niet-commercieel persoonlijk en klassikaal gebruik. Ze mogen echter niet gebundeld worden in een ander werk, noch verkocht worden of gratis aangeboden worden op andere websites. Er mag wel gelinkt worden naar de werkblaadjes. Bij het kopiëren dient de vermelding www.maaltafels.be Copyright© +jaartal steeds meegekopieerd te worden. Overtreding van deze auteursrechten, zal vervolgd worden.

Gepersonaliseerde pakketten
Alle geprsonaliseerde documenten op www.maaltafels.be zijn beschermd door de wet op auteursrecht en naburige rechten. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag, voor derden of commercieel gebruik worden gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Afprinten en kopiëren voor eigen persoonlijk (huishoudelijk) gebruik is toegestaan. Misbruik zal vervolgd worden!
!LEERKRACHTEN!
Pakketten worden niet gepersonaliseerd voor klassikaal gebruik en mogen ook niet door leerkrachten verspreid worden in de klas.

Werkbladen en spelmateriaal uit de leden-afdeling
De werkbladen en spelletjes uit de leden-pagina's zijn ontworpen en gemaakt door en voor Maaltafels.be. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen afgeprint worden en gekopieerd worden voor niet-commercieel persoonlijk en klassikaal gebruik. Ze mogen echter niet gebundeld worden in een ander werk, noch verkocht worden of gratis aangeboden worden op andere websites. Er mag NIET gelinkt worden naar de werkblaadjes. Bij het kopiëren voor klassikaal of huiselijk gebruik dient de vermelding www.maaltafels.be Copyright© +jaartal steeds meegekopieerd te worden. Overtreding van deze auteursrechten, zal vervolgd worden.
Uw lidmaatschap en inloggegevens zijn persoonlijk!
U mag ze onder geen enkel beding met anderen delen, doorgeven of laten gebruiken. Misbruik van uw persoonlijk lidmaatschap zal vervolgd worden.


Afbeeldingen

De afbeeldingen op de website en de werkblaadjes zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet overgenomen en/of gekopieerd worden.

 
 
 
 

FACEBOOK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOOP GEPERSONALISEERDE WERKBLADEN:
 
 
 
 
 
 
 
Meer info
 
 
 
 
 
 
   
Nieuwsbrief
 
Schrijf je hier in.
Zo blijf je op de hoogte van alle nieuwigheden op de site!
 
Email:
Naam: